Intern Audit

INTERN AUDITOR - ISO 9001

 

"Vis resultater i din virksomhed med et kursus i intern auditering, med effektivt fokus på implementering og udvikling af virksomhedens kvalitetsledelsessystem."

 

 

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00

 

Tid og sted:

 

Efter aftale.

 

Pris:

pr. deltager kr. 3.000,- excl. moms *)

 

*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra

samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

 

Tilmelding via mail – eller ring 25 53 59 55

 

Kurset henvender sig til:

Ledere og medarbejdere, som fremover skal planlægge og gennemføre interne audits i virksomheder med et kvalitetsstyringssystem.

Kurset kræver ingen forudgående kendskab til ISO 9001 eller andre ledelsesstandarder.

 

Kursusindhold

Kursisterne får et allround kendskab til:

 

• Standardens mange krav – herunder forståelse for kvalitetsmål, politikker samt tolkninger

• Risiko- og Interessentanalyser

• Planlægning og forberedelse af interne audits

• Udarbejdelse af tjeklister

• Indledende møde – fremlæggelse af plan

• Spørgeteknikker – Spørg og lyt

• Mennesketyper – Ekstrovert/Introvert

• Objektivt vidnesbyrd?

• Afvigelser, hvornår og hvorfor – hvordan håndteres tvivl?

• Auditrapportering, hvordan og til hvem?

• Gennemførsel af audits og stressfaktorer

• Forbedringsforslag – værdiskabende tiltag

• Audits i praksis – praktiske øvelser, rollespil og cases

 

Udbytte

Kurset giver dig et grundigt kendskab til teknikker og metoder til at udspørge og afdække om kvalitetsstyringssystemet er i overensstemmelse med ISO-standarden. Vi ser på de menneskelige egenskaber hos auditor ligesom du får en række praktiske redskaber. Du bliver præsenteret for flere typer af audits lige som vi fokuserer på identifikation af forbedringer.

 

Gennemført kursus medfører udstedelse af kursusbeviset Intern Auditor.

 

RAND CONSULT

+45 2366 7978

poul@rckvalitet.dk