Kursusbetingelser

Kursusbetingelser

(Der henvises til særskilte betingelser for Teknisk Ansvalig kursus på CELF hjemmesiden)

 

Praktiske oplysninger og kursusbetingelser

 

Tilmelding

Du kan tilmelde dig vores kurser, temadage og konferencer på følgende måder:

 

På vore hjemmeside www.rand-consult.com under det enkelte arrangement

Via telefon: Rand CONSULT +45 25 53 59 55

Via E-mail: rene@rckvalitet.dk.dk

 

Du kan tilmelde dig helt frem til 2 uger før kursets start, men vi anbefaler hurtig tilmelding, da vores kurser har begrænset deltagerantal. Din tilmelding er bindende, men vil altid kunne overdrages til en kollega.

 

Du vil inden arrangementet modtage en elektronisk bekræftelse pr. mail og en faktura.

 

Aflysning

Ved for få tilmeldinger forbeholder RAND CONSULT sig ret til at udskyde eller aflyse arrangementet. Det er derfor vigtigt at du tilmelder dig i tide, hvis du ønsker at deltage.

 

Kursusmateriale

Kursusmaterialer (ekskl. standarder) udleveres under kurset.

 

Betaling

Prisen inkluderer materiale og forplejning i løbet af arrangementet, med mindre andet er nævnt. Alle kursuspriser er ekskl. moms. Kursusafgiften betales ved modtagelse af faktura.

 

Ved 2- og 3-dages kurser er ophold, dvs. overnatning og middag ikke inkluderet i kursusprisen. Ophold skal vælges ved tilmelding, som RAND CONSULT bestiller. Betaling for ophold/ekstra forplejning inkluderes sammen med kursusafgiften på den fremsendte faktura.

 

Pris

Ved dagskurser er kursusmateriale og forplejning inkluderet, hvis ikke andet er nævnt. 2- og 3-dages inkluderer ikke middag og overnatning.

 

Rabat

Ved samtidig tilmelding af 3 eller flere til samme kursus gives 10 % rabat

 

Flytning og afmelding

Tilmelding er bindende og eventuel afbestilling skal ske skriftligt. Der kan frit meldes afbud eller foretages flytning til andet kursus indtil 3 uger før kursusstart. Derefter og indtil 14 dage før kursusstart faktureres 50 % af fakturabeløbet. Ved afbestilling senere end 2 uger faktureres 100 % af kursusgebyret.

 

Såfremt du er forhindret i at deltage, er du altid velkommen til at overdrage din tilmelding til en kollega.

 

Vi tager forbehold for ændringer i tid, sted, indhold, pris samt evt. trykfejl

RAND CONSULT

"DIN GENVEJ TIL KVALITETSSTYRING"

RAND CONSULT

+45 2366 7978

poul@rckvalitet.dk