NY ISO 9001 (2015)

 

 

ISO 9001:2015 - Den nye standard

 

"Gennemgåelse af den nye ISO 9001 2015 standard med tilhørende ændringer. Der gives indsigt i hvordan risikostyring kan udføres i praksis"

 

Heldags kursus – kl. 9.00 til 16.00

 

Tid og sted:

 

Efter aftale.

 

 

Pris:

 

pr. deltager kr. 3.000,00 - excl. moms *)

 

*) Ved tilmelding af 3 eller flere medarbejdere fra samme virksomhed ydes 10 % rabat pr. deltager.

 

Tilmelding via mail – eller ring 25 53 59 55

 

Kurset henvender sig til:

 

Virksomhedsledere, chefer og øvrige medarbejdere, som står overfor at implementere den nye version af ISO 9001:2015.

Vi tager udgangspunkt i de nye krav og hvordan disse tolkes. Den nye standard er baseret på syv afsnit af krav som skal efterleves og vi går i dybden med de mange ændrede og nye krav.

 

Kursusindhold

 

Kursisterne får god indsigt i:

• Indhold i ISO 9001:2015

• Konkrete ændringer fra ISO 9001:2008 til 9001:2015

• De syv nye afsnit af kravelementer

• De otte kvalitetsledelsesprincipper

• Risikovurderinger

• Handlinger til at behandle risici og muligheder

• Overvågning af mål

• Leverandører - overvågning af disse - samt krav ved outsourcing

 

 

Udbytte

 

Kurset giver dig viden, indsigt og redskaber til at planlægge og forberede de ændringer af kvalitetsledelsessystemet som den nye standard kræver. Vi drøfter konkrete muligheder og redskaber til at dokumentere de nye krav.

RAND CONSULT

"DIN GENVEJ TIL KVALITETSSTYRING"

RAND CONSULT

+45 2366 7978

poul@rckvalitet.dk