Teknisk Ansvarlig, Bilsyn

Teknisk Ansvarlig, Bilsyn

Kurser for bilsynsmedarbejdere der ønsker, at blive teknisk ansvarlige person i en synsvirksomheder udbydes i samarbejde med CELF. Betingelsen for deltagelse i kurserne som teknisk ansvarlig synsmedarbejder er, at man er uddannet (køretøjs-)mekaniker eller har bestået anden relevant teknisk uddannelse på tilsvarende eller højere niveau. Det er derimod ingen betingelse for deltagelse at man er ansat i en synsvirksomhed. I tvivlstilfælde kan henvises til Trafikstyrelsens hjemmeside eller direkte til styrelsen. Kursernes formål er, at teknisk ansvarlige og/eller synsmedarbejdere skal kunne syne og godkende køretøjer i henhold til gældende regler og i en fornuftig dialog med kunderne, samt opnå gennemgående kendskab til kvalitetsstyring. Det skal bemærkes, at en af betingelserne for, at en virksomhed kan blive godkendt til at foretage omsyn af køretøjer er, at den teknisk ansvarlige person har gennemført og bestået et af Trafikstyrelsen godkendt kursus - det er derfor en god ide at vente med at søge om at blive godkendt som omsynsvirksomhed til denne betingelse er opfyldt.

 

Se flere detaljer og datoer her:

 

 

 

Udtalelse fra CELF..

 

"Poul har stået for... og vi... etc"

 

Direktør CELF

Do you need an urgent assistance?

RAND CONSULT

+45 2366 7978

poul@rckvalitet.dk